Wiesław Dębowski
253 zdjęć ze szlaków
24 zdjęć drogowskazów
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3