Sławomir Kończyk - Zdjęcia ze szlaków górskich

Sławomir Kończyk
18 zdjęć, z tego:
17 zdjęć ze szlaków
1 zdjęć drogowskazów